"Mamiţa mamiţichii puiului"

Un comentariu


Expresia „mamiţa mamiţichii puiului” este o perlă de umor caragialean, care sintetizează în puţine cuvinte esenţa relaţiilor din cadrul familiei Georgescu. Cuvintele sunt cele cu care se apelează între ei membrii familiei. Fiecare cuvânt sugerează un alint. Adică o familie în care toţi se iubesc.

 

Ştim că nu e aşa. Doamna Georgescu, de exemplu, care este în centrul expresiei,  îşi lasă copilul nemâncat toată ziua şi îl părăseşte pe timpul nopţii pentru a se distra în compania locotenentului Mişu, iar pe mama ei o tratează ca pe o servitoare: o trimite singură la gară cu tramvaiul,  o urcă în tren la clasa a treia etc.

Prin urmare, combinaţia triplu diminutivată „mamiţa mamiţichii puiului” sugerează alintarea excesivă şi exprimă nu o relaţie reală de afecţiune, ci, prin exagerare, inversul acesteia: ipocrizia care domină relaţiile familiale.

De asemenea, poate face trimitere la infantilismul Georgeştilor, manifestat în mai multe locuri.


Meditaţii on-line la limba română

 

Exerciţiul 3/p. 99, clasa a VII-a, manual Humanitas

4 comentarii

Exerciţiul 3/p. 99

„(înaintea) lor” – pronume personal, persoana III, numărul plural, cazul genitiv, cu prepoziţia simplă „înaintea”, funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc;
„îi” – pronume personal, formă neaccentuată, persoana III, genul masculin, numărul plural, cazul acuzativ, funcţia sintactică de complement direct;
„îşi” – pronume reflexiv, formă neaccentuată, persoana III, numărul singular, cazul dativ posesiv, funcţia sintactică de atribut pronominal în dativ;
„-şi” – pronume reflexiv, formă neaccentuată, persoana III, numărul singular, cazul dativ posesiv, funcţia sintactică de atribut pronominal în dativ;
„al ei” – pronume personal, persoana III, genul feminin, numărul singular, cazul genitiv, funcţia sintactică de atribut pronominal genitival;
„ea” – pronume personal, persoana III, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, funcţia sintactică de subiect;
„le-„ – pronume personal, formă neaccentuată, persoana III, numărul plural, cazul dativ, funcţia sintactică de complement indirect;
„-o” – pronume personal, formă neaccentuată, persoana III, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, funcţia sintactică de complement direct;
„v-„ – pronume reflexiv, formă neaccentuată, persoana II, numărul plural, cazul acuzativ, funcţia sintactică de complement direct;
„voi” – pronume personal, persoana II, numărul plural, cazul nominativ, funcţia sintactică de subiect;
„vă„ – pronume personal, formă neaccentuată, persoana II, numărul plural, cazul acuzativ, funcţia sintactică de complement direct;
„-mi” – pronume personal, formă neaccentuată, persoana I, numărul singular, cazul dativ, funcţia sintactică de complement indirect;
„vă” – pronume personal, formă neaccentuată, persoana II, numărul plural, cazul acuzativ, funcţia sintactică de complement direct;
„(pe) tine” – pronume personal, formă accentuată, persoana II, numărul singular, cazul acuzativ, cu prepoziţia „pe”, funcţia sintactică de complement direct;
„(la) noi” – pronume personal, formă accentuată, persoana I, numărul plural, cazul acuzativ, cu prepoziţia „la”, funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc;
„(la) voi” – pronume personal, formă accentuată, persoana II, numărul plural, cazul acuzativ, cu prepoziţia „la”, funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc;


Meditaţii on-line la limba română

Ex. 1 / pag. 84, clasa a 7-a, manualul Humanitas

Lasă un comentariu

Ex. 1 / pag. 84

„o ierarhizare” – subiect simplu
„a participanţilor” – atribut subst. genitival
„(la) o naraţiune” – atribut subst. prepoziţional
„autorul” – subiect simplu
„(pe) narator – complement direct
„(pe) actori” – compl. direct
„unui personaj” – compl. indirect
„rolul” – subiect
„(de) povestitor” – atribut subst. prepoziţional
„deosebirea” – subiect
„(într-) o istorisire” – compl. circ. de timp
„(în) momentul”- compl. circ. de timp
„acţiunii” – atr. subst. genitival
„(de) momentul” – compl. indirect
„povestirii”- atr. subst. genitival
„opera” – subiect simplu
„o subordonare” – nume predicativ


Meditaţii on-line la limba română

%d blogeri au apreciat: