Exerciţiul 2 / pagina 61 manualul Humanitas, clasa VII

11 comentarii

de mama –      complement de agent, exprimat prin substantiv comun, simplu, genul

feminin, numărul singular, cazul Ac., cu prepoziţia simplă de, articulat cu articolul hotărât –a;

de ea –                         complement de agent, exprimat prin pronume personal, forma accentuată,

persoana III, numărul singular, genul feminin, cazul Ac., cu prepoziţia simplă de;

de tata –          complement de agent, exprimat prin substantiv comun, simplu, genul

masculin, numărul singular, cazul Ac., cu prepoziţia simplă de, articulat cu articolul hotărât –a;

de către distribuitori – complement de agent, exprimat prin substantiv comun, simplu,

genul masculin, numărul plural, cazul Ac., cu prepoziţia compusă de către, nearticulat.

Exerciţiul nr. 2 / p. 63 manual Humanitas, clasa VII

Un comentariu

supraveghea – verb predicativ, conjugarea I, diateza activă, modul indicativ, timpul

imperfect, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

oprea –          verb predicativ, activ-pronominal,  conjugarea IV, diateza activă, modul

indicativ, timpul imperfect, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

începuse –      verb predicativ, activ-pronominal, conjugarea III, diateza activă, modul

indicativ, timpul mai mult ca perfectul, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

spuneau –       verb predicativ, conjugarea III, diateza activă, modul indicativ, timpul

imperfect, persoana III, numărul plural, funcţia sintactică de predicat verbal;

va încheia –    verb predicativ, activ-pronominal, conjugarea I, diateza activă, modul

indicativ, timpul viitor, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

se urca –        verb predicativ, conjugarea I, diateza reflexivă, modul indicativ, timpul

imperfect, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

pornea –         verb predicativ, conjugarea IV, diateza activă, modul indicativ, timpul

imperfect, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

putea –           verb predicativ, conjugarea II, diateza activă, modul indicativ, timpul

imperfect, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

să fie împovărat – verb predicativ, conjugarea I, diateza pasivă, modul conjunctiv,

timpul prezent, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

putea –           verb predicativ, conjugarea II, diateza activă, modul indicativ, timpul

imperfect, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

să fie asaltat – verb predicativ, conjugarea I, diateza pasivă, modul conjunctiv,

timpul prezent, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

suna –           verb predicativ, conjugarea I, diateza activă, modul indicativ, timpul

imperfect, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

întâlneau – verb predicativ, activ-pronominal, conjugarea IV, diateza activă, modul

indicativ, timpul imperfect, persoana III, numărul plural, funcţia sintactică de predicat verbal;

se plimbau –  verb predicativ, conjugarea I, diateza reflexivă, modul indicativ, timpul

imperfect, persoana III, numărul plural, funcţia sintactică de predicat verbal;

repetau –         verb predicativ, conjugarea I, diateza activă, modul indicativ, timpul

imperfect, persoana III, numărul plural, funcţia sintactică de predicat verbal;

ziceau –           verb predicativ, activ-pronominal, conjugarea III, diateza activă, modul

indicativ, timpul imperfect, persoana III, numărul plural, funcţia sintactică de predicat verbal;

nu sunt văzuţi – verb predicativ, conjugarea II, diateza pasivă, modul indicativ, timpul

prezent, persoana III, numărul plural, funcţia sintactică de predicat verbal;

scoteau –         verb predicativ, conjugarea III, diateza activă, modul indicativ, timpul

imperfect, persoana III, numărul plural, funcţia sintactică de predicat verbal;

zâmbeau –      verb predicativ, activ-pronominal, conjugarea IV, diateza activă, modul

indicativ, timpul imperfect, persoana III, numărul plural, funcţia sintactică de predicat verbal;

plecau –         verb predicativ, conjugarea I, diateza activă, modul indicativ, timpul

imperfect, persoana III, numărul plural, funcţia sintactică de predicat verbal;

să se joace –    verb predicativ, conjugarea I, diateza reflexivă, modul conjunctiv, timpul

prezent, persoana III, numărul plural, funcţia sintactică de predicat verbal;

mersese –        verb predicativ, conjugarea III, diateza activă, modul indicativ, timpul

mai mult ca perfectul, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

a fost impresionat – verb predicativ, conjugarea I, diateza pasivă, modul indicativ, timpul

perfect compus, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

s-a gândit –     verb predicativ, conjugarea IV, diateza reflexivă, modul indicativ, timpul

perfect compus, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

să povestească – verb predicativ, conjugarea IV, diateza activă, modul conjunctiv, timpul

prezent, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

a văzut –        verb predicativ, conjugarea II, diateza activă, modul indicativ, timpul

perfect compus, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

născocise –    verb predicativ, conjugarea IV, diateza activă, modul indicativ, timpul

mai mult ca perfectul, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

îşi închipuise – verb predicativ, conjugarea IV, diateza reflexivă, modul indicativ, timpul

mai mult ca perfectul, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

ar fi putut – verb predicativ, conjugarea II, diateza activă, modul condiţional-optativ,

timpul perfect, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

să facă –         verb predicativ, conjugarea III, diateza activă, modul conjunctiv, timpul

prezent, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

vorbeau –       verb predicativ,  conjugarea IV, diateza activă, modul

indicativ, timpul imperfect, persoana III, numărul plural, funcţia sintactică de predicat verbal;

credeau –      verb predicativ,  conjugarea III, diateza activă, modul

indicativ, timpul imperfect, persoana III, numărul plural, funcţia sintactică de predicat verbal;

era descris – verb predicativ, conjugarea III, diateza pasivă, modul indicativ, timpul

imperfect , persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

era desenat – verb predicativ, conjugarea I, diateza pasivă, modul indicativ, timpul

imperfect , persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

era pus –        verb predicativ, conjugarea III, diateza pasivă, modul indicativ, timpul

imperfect , persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

se codi –         verb predicativ, conjugarea IV, diateza reflexivă, modul indicativ, timpul

perfectul simplu, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

se hotărî –      verb predicativ, conjugarea IV, diateza reflexivă, modul indicativ, timpul

perfectul simplu, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

să scrie –        verb predicativ, conjugarea III, diateza activă, modul conjunctiv, timpul

prezent, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

o să crească –verb predicativ, conjugarea III, diateza activă, modul indicativ, timpul

viitor, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal;

are să ştie –     verb predicativ, conjugarea IV, diateza activă, modul indicativ, timpul

viitor, persoana III, numărul singular, funcţia sintactică de predicat verbal.

%d blogeri au apreciat: