Exerciţiul 3/p. 99

„(înaintea) lor” – pronume personal, persoana III, numărul plural, cazul genitiv, cu prepoziţia simplă „înaintea”, funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc;
„îi” – pronume personal, formă neaccentuată, persoana III, genul masculin, numărul plural, cazul acuzativ, funcţia sintactică de complement direct;
„îşi” – pronume reflexiv, formă neaccentuată, persoana III, numărul singular, cazul dativ posesiv, funcţia sintactică de atribut pronominal în dativ;
„-şi” – pronume reflexiv, formă neaccentuată, persoana III, numărul singular, cazul dativ posesiv, funcţia sintactică de atribut pronominal în dativ;
„al ei” – pronume personal, persoana III, genul feminin, numărul singular, cazul genitiv, funcţia sintactică de atribut pronominal genitival;
„ea” – pronume personal, persoana III, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, funcţia sintactică de subiect;
„le-„ – pronume personal, formă neaccentuată, persoana III, numărul plural, cazul dativ, funcţia sintactică de complement indirect;
„-o” – pronume personal, formă neaccentuată, persoana III, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, funcţia sintactică de complement direct;
„v-„ – pronume reflexiv, formă neaccentuată, persoana II, numărul plural, cazul acuzativ, funcţia sintactică de complement direct;
„voi” – pronume personal, persoana II, numărul plural, cazul nominativ, funcţia sintactică de subiect;
„vă„ – pronume personal, formă neaccentuată, persoana II, numărul plural, cazul acuzativ, funcţia sintactică de complement direct;
„-mi” – pronume personal, formă neaccentuată, persoana I, numărul singular, cazul dativ, funcţia sintactică de complement indirect;
„vă” – pronume personal, formă neaccentuată, persoana II, numărul plural, cazul acuzativ, funcţia sintactică de complement direct;
„(pe) tine” – pronume personal, formă accentuată, persoana II, numărul singular, cazul acuzativ, cu prepoziţia „pe”, funcţia sintactică de complement direct;
„(la) noi” – pronume personal, formă accentuată, persoana I, numărul plural, cazul acuzativ, cu prepoziţia „la”, funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc;
„(la) voi” – pronume personal, formă accentuată, persoana II, numărul plural, cazul acuzativ, cu prepoziţia „la”, funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc;


Meditaţii on-line la limba română

Reclame