Analiză gramaticală – clasa VIII

3 comentarii

Se dă textul:

Aş vrea să plâng de fericit,

Că simt suflarea ta divină,

Că pot să văd ce-ai plăsmuit!

1. Identifică propoziţiile şi arată felul lor.

2. Analizează sintactic şi morfologic cuvintele: (de) fericit, ta, ce.

1.

Aş vrea / plâng de fericit,/

simt suflarea ta divină,/

pot / văd / ceai plăsmuit! /

P1 – PP

P2 – CD ( subordonată lui P1, are ca element regent verbul aş vrea şi răspunde la întrebarea ce?)

P3 – CZ ( subordonată lui P2, are ca element regent adjectivul fericit şi răspunde la întrebarea din ce cauză? )

P4- CZ ( subordonată lui P2, are ca element regent adjectivul fericit şi răspunde la întrebarea din ce cauză? ; se află în raport de coordonare prin juxtapunere cu P3)

P5- CD (subordonată lui P4, are ca element regent verbul pot şi răspunde la întrebarea ce?)

P6- CD (subordonată lui P5, are ca element regent verbul să văd şi răspunde la întrebarea ce?)

2.

de fericit – adj. propriu-zis, variabil cu 2 terminaţii şi 4 forme flexionare, gen masc., nr. sg., caz Ac. , cu prep. simplă de, funcţ. sint. de complement circ. de cauză;

ta – adj. pronominal posesiv, înlocuieşte un singur posesor de persoana II; se acordă cu subst. suflarea ( fem., sg., Ac. ) , funcţia sint. de atribut adjectival;

ce – pron. relativ, caz Ac., funcţ. sint. de compl. direct.

Reclame

PROPOZIŢIA SUBORDONATĂ SUBIECTIVĂ

12 comentarii

Să se facă analiza frazei:

Trebuie 1/ ca municipalitatea să facă eforturi mai mari pentru

protejarea domeniului public contra huliganilor 2/. Probabil3/că

ar fi necesar 4/ li se spună limpede 5 /că nu este permis 6/

să distrugi parcurile.7/ Cui nu-i este milă de gingăşia florilor8/

n-are pic de sensibilitate.9/ E de neînţeles 10/cum unii distrug

din plăcere.11/

1 – PP

2 – SB ( subordonată propoziţiei P1, are ca element regent verbul impersonal trebuie, este introdusă prin conjuncţia subordonatoare ca să )

3 – PP

4 – SB ( subordonată propoziţiei P3, are ca element regent adverbul predicativ probabil, este introdusă prin conjuncţia subordonatoare )

5 – SB ( subordonată propoziţiei P4, are ca element regent expresia verbală impersonală ar fi necesar, este introdusă prin conjuncţia subordonatoare )

6 – SB ( subordonată propoziţiei P5, are ca element regent verbul reflexiv  impersonal să se spună, este introdusă prin conjuncţia subordonatoare )

7 – SB ( subordonată propoziţiei P6, are ca element regent verbul pasiv impersonal nu este permis, este introdusă prin conjuncţia subordonatoare )

8 – SB ( subordonată propoziţiei P9, are ca element regent verbul  n-are, este introdusă prin pronumele relativ cui )

9 – PP

10 – PP

11 – SB ( subordonată propoziţiei P10, are ca element regent expresia verbală impersonală e de neînţeles, este introdusă prin adverbul relativ cum )

%d blogeri au apreciat asta: