Evaluarea naţională 2014 – simulare, februarie 2014

Lasă un comentariu

Subiectele date şi baremul de corectare şi notare pot fi găsite aici.

Baremul oficial – Evaluarea Naţională 2013

Un comentariu

sub_EN13_bar10sub_EN13_bar10_2

Bacalaureat 2012 – subiecte şi rezolvări

2 comentarii

Subiectele de la proba scrisă de limba şi literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat 2012 şi rezolvarea lor vor fi publicate luni, 2 iulie 2012, imediat după terminarea probei, AICI.

Evaluarea Naţională 2012 – subiecte şi rezolvări

Lasă un comentariu

Subiectele de la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale 2012 şi rezolvarea lor vor fi publicate luni, 25 iunie 2012, imediat după terminarea probei, AICI.

Evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a la disciplina limba şi literatura română 2012

2 comentarii

Anul acesta proba scrisă la limba şi literatura română din cadrul Evaluării naţionale va avea loc pe 25 iunie 2012. Mai sunt până atunci trei luni. Este timpul unei recapitulări finale…

E bine de ştiut pentru început că proba durează 120 de minute, adică 2 ore.

Iată care este structura probei de evaluare aşa cum apare în documentele oficiale publicate de ministerul educaţiei.
Subiectul I (42 de puncte):

  •   componenta A (30 de puncte):  itemi semiobiectivi cu răspuns scurt si cu răspuns elaborat

(5 itemi x 6 puncte = 30 de puncte)

  •   componenta B (12 puncte):  item subiectiv – 8 puncte (pentru conţinutul compunerii);

2 puncte (pentru redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate); 2 puncte (pentru
respectarea limitei minime de spaţiu indicate)

Subiectul II (36 de puncte):

  •   componenta A (24 de puncte):  itemi obiectivi cu alegere multiplă si itemi semiobiectivi cu

răspuns scurt (4 itemi x 6 puncte = 24 de puncte)

  •   componenta B (12 puncte): item subiectiv – 8 puncte (pentru conţinutul compunerii);

2 puncte (pentru redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate); 2 puncte (pentru
respectarea limitei minime de spaţiu indicate)

Redactarea întregii lucrări (12 puncte) vizează competenţa specifică 2.2 – utilizarea în
redactarea unui text propriu a cunostinţelor de lexic si de morfosintaxă, folosind adecvat semnele
de ortografie si de punctuaţie:
• unitatea compoziţiei – 1 punct;
• coerenţa textului – 2 puncte;
• registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte;
• ortografia – 3 puncte;
• punctuaţia – 2 puncte;
• asezarea corectă a textului în pagină – 1 punct;
• lizibilitatea – 1 punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

În articolul următor o să încerc să explic mai clar despre ce este vorba.

Varianta 8, bacalaureat 2010

41 comentarii

Găsiţi subiectele şi baremul oficial  aici.

Mai jos am pus o posibilă rezolvare a subiectului I. Sigur că pot fi şi alte variante corecte.

Subiectul I

1. fericirea – bucuria; ceasul – momentul;

2. Virgula are rolul de a izola substantivul în vocativ soro de restul propoziţiei.

3. Nora nu are ochi să o vadă pe soacră.

4. Tema discuţiei este dragostea ( pe care Iorgu i-o declară Zoiţei ).

5. Da nu se poate, soro…

Să n-am parte de bărbatu-tău…

6. cucoană Zoiţă, domnule

7. Indicaţiile scenice au rolul :

– de a ghida comportamentul exterior al actorilor ;

– de a introduce  monologul interior ( vezi indicaţia în parte ) ;

8. În acest fragment, Iorgu îi mărturiseşte Zoiţei – femeie măritată – că o iubeşte. Zoiţa avea un rămăşag cu bărbatul ei, Kiulafoglu : cine reuşeşte să îl păcălească pe celălalt, trebuie să primească un cadou de la acela. În această scenă, femeia, cu gândul la rămăşag şi la cadoul subsecvent,  acţionează repede şi profită de situaţie în avantajul ei :  îi spune lui Iorgu că îl iubeşte pentru a-l face să intre în ceasornic. În scena următoare, ea îl va păcăli pe bărbatul ei şi va câştiga astfel rămăşagul cu acesta, determinându-l să-i cumpere cadoul pus în joc : un şal.

9. Fragmentul aparţine unui text dramatic, deoarece este destinat punerii în scenă, după cum dovedesc următoarele trăsături :

– este format doar din replicile personajelor ;

– conţine indicaţii scenice ;

– există elemente formale care dezvăluie structura textului dramatic : act, scenă.

%d blogeri au apreciat: