Evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a la disciplina limba şi literatura română 2012

2 comentarii

Anul acesta proba scrisă la limba şi literatura română din cadrul Evaluării naţionale va avea loc pe 25 iunie 2012. Mai sunt până atunci trei luni. Este timpul unei recapitulări finale…

E bine de ştiut pentru început că proba durează 120 de minute, adică 2 ore.

Iată care este structura probei de evaluare aşa cum apare în documentele oficiale publicate de ministerul educaţiei.
Subiectul I (42 de puncte):

  •   componenta A (30 de puncte):  itemi semiobiectivi cu răspuns scurt si cu răspuns elaborat

(5 itemi x 6 puncte = 30 de puncte)

  •   componenta B (12 puncte):  item subiectiv – 8 puncte (pentru conţinutul compunerii);

2 puncte (pentru redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate); 2 puncte (pentru
respectarea limitei minime de spaţiu indicate)

Subiectul II (36 de puncte):

  •   componenta A (24 de puncte):  itemi obiectivi cu alegere multiplă si itemi semiobiectivi cu

răspuns scurt (4 itemi x 6 puncte = 24 de puncte)

  •   componenta B (12 puncte): item subiectiv – 8 puncte (pentru conţinutul compunerii);

2 puncte (pentru redactarea unui conţinut adecvat cerinţei formulate); 2 puncte (pentru
respectarea limitei minime de spaţiu indicate)

Redactarea întregii lucrări (12 puncte) vizează competenţa specifică 2.2 – utilizarea în
redactarea unui text propriu a cunostinţelor de lexic si de morfosintaxă, folosind adecvat semnele
de ortografie si de punctuaţie:
• unitatea compoziţiei – 1 punct;
• coerenţa textului – 2 puncte;
• registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte;
• ortografia – 3 puncte;
• punctuaţia – 2 puncte;
• asezarea corectă a textului în pagină – 1 punct;
• lizibilitatea – 1 punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

În articolul următor o să încerc să explic mai clar despre ce este vorba.

Subiect exprimat prin pronume relativ

Lasă un comentariu

amihaela18 Wrote: Ce fel de subiecte avem in faza urmatoare: …au fost verificati toti comerciantii si politistii care au descins in forta au confiscat marfurile fara documente.
Raspunsul corect in test e trei subiecte simple, dar eu cred ca sunt doua subiecte simple si unul subanteles(comerciantii, politistii subiecte simple si subanteles ,,politisii,,).

În primul rând, trebuie delimitate propoziţiile.
„…au fost verificaţi toţi comercianţii / şi / poliţiştii /care au descins în forţă/ au confiscat mărfurile fără documente.”
Subiectele sunt:
P1 – „comercianţii”
P2 – „poliţiştii”
P3 – „care”.
Mai clar aici.

––––––––––
Nota bene!
Se scrie „subînţeles”, nu „subânţeles”.


Meditaţii on-line la limba română

Rezolvarea variantei 7 – subiectele de la Evaluarea Naţională din 4 mai 2010

302 comentarii

Varianta 7 – o găsiţi aici.

Rezolvarea subiectelor

de la proba de limba română

din cadrul Evaluării Naţionale 2010

Subiectul I

A.

1. luminiş, a lumina, luminiţă

2. În structura  cu-amurg cratima indică faptul că două cuvinte diferite ( prepoziţia cu şi substantivul amurg ) se rostesc împreună ( prepoziţia şi primul sunet din substantiv formează  împreună o silabă). Această rostire împreună are drept consecinţe în plan prozodic păstrarea măsurii de 8 silabe a versului şi păstrarea ritmului trohaic.

În structura  m-aplec cratima indică faptul că două cuvinte diferite ( pronumele reflexiv şi verbul aplec ) se rostesc împreună ( pronumele şi primul sunet din verb formează  împreună o silabă). Această rostire împreună are drept consecinţe dispariţia vocalei ă, obţinerea măsurii şi a ritmului dorite de poet  (10 silabe, amfibrahic ).

3. Poezia  înfăţişează un tablou din natură, în care seara se lasă peste apele tăcute. Sufletul eului liric este încărcat de melancolie şi reverie. Versurile citate creează o imagine sonoră discretă, în care murmurul apei se aude tot mai încet. Efectul auditiv este creat în special de folosirea substantivului murmur, cu o sonoritate sugestivă. Epitetul moale contribuie la senzaţia de stingere treptată a zgomotului făcut de ape.

4. aur pur – metaforă; (suie) stingher – epitet; linia ţărmului ca un tăiş – comparaţie;

5. imagini vizuale :     Seara şi-a tras aur pur / Sub bărci de pescar…

Păsări se duc în lumină…

Linia ţărmului ca un tăiş:/ Sus, ostrov de humă…

imagini auditive:         Murmurul apei tot mai / Moale s-a stins împrejur…

Insulă,  pace deplină…

Cântecul suie stingher / Pe braţe fluide la cer…

B.

Subiectul II

A.

1. Titlul textului este „În vacanţă cu aparatul foto”.

Ca să obţinem poze de peisaj reuşite trebuie să studiem bine spaţiul apropiat şi să hotărâm ce anume poate fi pus în evidenţă.

Două mijloace importante utilizate când fotografiem sunt setarea aparatului şi alegerea momentului din zi. (Mai sunt şi: fixarea punctului de unde vom fotografia şi alegerea elementelor compoziţionale.)

2. o câmpie vastă, o pădure luxuriantă, un munte impunător, o cascadă copleşitoare

3. c

4. căutaţi – verb predicativ; detaliile – substantiv comun.

B.

%d blogeri au apreciat: