Valoarea stilistică a substantivului „badea”

Lasă un comentariu

banner_dex

Clasa: a VIII-a, manual Corint

Lecţia: Poezia lirică orală – Frunză verde magheran…

Ex. 5 / pag. 17

Explicaţi rolul afectiv al substantivului badea în versul:

Veni-va badea Tudor.

În limbaj popular substantivul „bade” este un termen respectuos adresat de un ţăran maĭ tânăr altuĭa maĭ bătrân. Folosindu-l, autorul popular obţine două efecte stilistice.
Pe de o parte, „bade” exprimă ataşamentul tânărului haiduc ţăran faţă de Tudor Vladimirescu. Haiducul i se adresează acestuia ca unui apropiat, ca unui ţăran mai matur, deşi Tudor era totuşi boier. Ţăranul îl percepe ca pe unul de-ai lui, din popor.
Pe de altă parte, „bade” exprimă, desigur, respectul nemărginit pe care haiducul i-l poartă celui care s-a ridicat la luptă împotriva ciocoilor.
În concluzie, „bade” este purtător a două semnificaţii artistice; el indică afecţiunea şi respectul arătate de haiduc lui Tudor Vladimirescu.

Reclame

Opera lirică

50 comentarii

Unul dintre subiectele de la examenul de limba română din cadrul Evaluării Naţionale poate suna aşa:

Redactează o compunere de 10-15 rânduri, prin care să demonstrezi că textul citat este o operă lirică.

În compunerea ta, trebuie:

– să numeşti cel puţin două trăsături ale unei opere lirice;                                                                                                                        4 puncte

– să arăţi că textul citat are aceste trăsături;                                4 puncte

– să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;

2 puncte

– să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.                                    2 puncte

Textul citat poate fi următorul:

Pe cărăruşa dintre vii,

Azi au trecut domniţe mici,

Şi-au risipit bijuterii.

De licurici.

Domniţele cu trup de fum

Trec stoluri, serile pe drum.

Li-e casa-n deal, sub un tăpşan1

Palat fragil şi năzdrăvan,

Ca o căsuţă de culbec2

Dar numai eu le văd când trec.

M-am furişat în urma lor,

Să fur podoaba zânelor;

Din troscot3 colbăit şi des,

Dibuitoare, am cules

In pumnul cald, să mi-1 închid,

Un licurici, smarald timid.

L-am dus în casă să-1 înşir

Pe-un fir de-argint, ca pe-o mărgică;

Dar din smaraldul care-a fost,

în caldul mâinii coviltir4,

E-un gândăcel urât şi prost,

Pe jumătate mort de frică.

(Otilia Cazimir, Licuriciul)

Iată un posibil răspuns:

Planul compunerii Compunerea
  1. Introducere – cu alineat

–         definiţia operei lirice, în care apar trăsăturile acesteia, pe care va trebui să le descoperim în textul nostru:

i)                    autorul îşi exprimă în mod direct gândurile şi sentimentele, prin intermediul eului liric;

ii)                   folosirea unui limbaj expresiv, generator de imagini artistice

Opera lirică este acea operă literară în care autorul îşi exprimă în mod direct gândurile şi sentimentele, prin intermediul eului liric, folosind un limbaj expresiv, generator de imagini artistice.
  1. Cuprins – arătăm că textul nostru are trăsăturile operei lirice, aşa cum le-am enunţat în introducere

–         prima trăsătură; vorbim despre gândurile şi sentimentele exprimate de autor; vorbim despre eul liric.

–         folosim, pentru a începe, alineatul şi  formula „în primul rând…”

În primul rând, textul “Licuriciul” aparţine genului liric, deoarece autoarea îşi exprimă direct gândurile şi sentimentele prin intermediul eului liric. Prezenţa eului liric este dovedită de mărci gramaticale precum pronumele la persoana I ( eu, m-, -mi) şi verbele la persoana I ( văd, m-am furişat, să fur, am cules, să închid, am dus, să înşir ). Adoptând ipostaza unui copil, poeta încearcă să comunice gânduri şi sentimente legate de o experienţă personală. Este vorba despre descoperirea frumuseţii şi apoi, despre dezamăgirea provocată de constatarea că frumuseţea e aparentă şi trecătoare, fiind de multe ori rodul imaginaţiei noastre. Copilul din text descoperă iniţial că licuricii sunt bijuteriile risipite ale unor domniţe zburătoare „cu trup de fum”, pentru ca apoi, la lumină, să constate că nu sunt decât nişte gândaci urâţi.
–         a doua trăsătură: vorbim despre limbajul expresiv: figuri de stil, elemente de prozodie

–         folosim, pentru a începe, alineatul şi formula „în al doilea rând…”

În al doilea rând, textul este liric, deoarece limbajul este sugestiv şi expresiv, generator de imagini artistice. Frumuseţea şi strălucirea iniţiale sunt exprimate prin metafore precum „domniţe”, „bijuterii”, „trup de fum”, „smarald”. Dezamăgirea finală este exprimată prin epitetele „urât”, „prost”, „mort de frică”.

Textul emoţionează şi impresionează nu doar prin limbaj, ci şi prin muzicalitatea sa, dată de elementele de prozodie: rimă (încrucişată şi împerecheată), ritm ( iambic) şi măsură ( de 8 silabe, în general )

III. Încheiere – cu alineat;  formulăm o concluzie, făcând un fel de rezumat al cuprinsului şi reluând ideea pe care trebuia să o demonstrăm: aceea că textul nostru este liric. În concluzie, poezia „Licuriciul” este un text liric, prin care autoarea transmite în mod direct gânduri şi sentimente legate de frumuseţe şi inocenţă, într-un limbaj sugestiv şi expresiv, care ne impresionează.

%d blogeri au apreciat asta: