Bacalaureat 2020 – relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice

Lasă un comentariu

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidenţiind relaţia dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.

 

Vorbele noastre ne-au minţit.

Au spus prea mult, pierdut li-e înţelesul

şi tremurul ecoului lor stins e.

Am vrut ce nu ne sta-n puteri: Mai mult

„Cuptor”, de Ion Pillat – apartenenţa textului la genul liric

3 comentarii

Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte (15-25 rânduri), în care să argumentezi apartenenţa textului la genul liric.

Și-a pus, se vede, Domnul pământul în cuptor
De coace ca o piatră sub cer dogorâtor,
Prin iarba arsă greieri cu țârâit prelung
Tăcerea nesfârșită a zilei o împung,
Iar apele luminii se joacă pe zăvoi,
La iazul scurs dorm bivoli cu botul de noroi.

Dorm oile în roată, cu umbra, sub stejar,
Ca pietrele de moară dorm boii lângă car
Și pe sub car cosașii cu capul pe cojoc…
Pe cer, vulturul negru visează stând pe loc.
Fâșâituri de coase se-aud în vreo poiană,
Dar tac înfricoșate de-a liniștei dojană.

(Ion Pillat – Cuptor)

Planul compunerii se află pe celălalt blog.

%d blogeri au apreciat: