Atracţia paronimică este un fenomen lingvistic prin care un cuvânt care e folosit mai frecvent în limbă, deci mai familiar vorbitorului, îl „atrage” pe cel care este mai puţin cunoscut, înlocuindu-l. În acest fel se produce greşeala foarte cunoscută nume şi pronume, unde pronume îi uzurpă locul lui prenume.

Din cauza atracţiei paronimice se produce fenomenul de etimologie populară, care constă în modificarea formei unui cuvânt, sub influenţa altuia mai cunoscut, cu care se aseamănă. De exemplu, vorbitorii necultivaţi folosesc în mod greşit forma revindecări (în loc de revendicări), pentru că îşi închipuie că are legătură cu vindecări (un cuvânt foarte cunoscut).

Manualul ART / Clasa a IX-a / Ex. 3 / pag. 22

Explică următoarele etimologii populare ca aspect al atracţiei paronimice: filigram, brusculadă, arcoladă, (nume şi) pronume.

Forma lexicală filigram este greşită. Corect este filigran. Filigram a apărut deoarece vorbitorii necultivaţi îşi închipuie că provine de la cuvântul gram, un cuvânt mult mai cunoscut. Altfel spus, filigram a apărut sub influenţa atracţiei lui gram.

Forma lexicală brusculadă este greşită. Corect este busculadă. Brusculadă a apărut deoarece vorbitorii necultivaţi îşi închipuie că provine de la cuvântul brusc, un cuvânt mult mai cunoscut. Altfel spus, brusculadă a apărut sub influenţa atracţiei lui brusc.

Forma lexicală arcoladă este greşită. Corect este acoladă. Arcoladă a apărut deoarece vorbitorii necultivaţi îşi închipuie că provine de la cuvântul arc, un cuvânt mult mai cunoscut. Altfel spus, arcoladă a apărut sub influenţa atracţiei lui arc.

Folosirea cuvântului pronume în acest context este greşită. Corect este prenume. Greşeala se produce deoarece vorbitorii necultivaţi confundă cele două cuvinte. Prenume suferă influenţa lui pronume, un cuvânt de care orice copil aude în şcoală, la gramatică. Cele două sunt paronime (seamănă ca formă, dar au sensuri complet diferite).


Meditaţii on-line la limba română

Reclame