Ex. 7 / pag. 106

„m-„ – pronume reflexiv, formă neaccentuată, persoana I, numărul singular, cazul acuzativ, funcţia sintactică de complement direct;
„o” – pronume personal, formă neaccentuată, persoana III, numărul singular, genul feminin, cazul acuzativ, funcţia sintactică de complement direct;
„o” – pronume personal, formă neaccentuată, persoana III, numărul singular, genul feminin, cazul acuzativ, funcţia sintactică de complement direct;
„ei” – pronume personal, formă accentuată, persoana III, numărul singular, genul feminin, cazul genitiv, funcţia sintactică de atribut pronominal genitival;
„ne” – pronume personal, formă neaccentuată, persoana I, numărul plural, cazul dativ posesiv, funcţia sintactică de atribut pronominal în dativ;
„ceva” – pronume nehotărât, cazul N, funcţia sintactică de subiect;
„(în) noi” – pronume personal, formă accentuată, persoana I, numărul plural, cazul acuzativ, precedat de prepoziţia „în”, funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc;
„ne” – pronume personal, formă neaccentuată, persoana I, numărul plural, cazul dativ, funcţia sintactică de complement direct;
„atâta” – adjectiv pronominal nehotărât, se acordă cu substantivul „timp” (neutru, singular, acuzativ ), funcţia sintactică de atribut adjectival;
„(asupra) lui” – pronume personal, formă accentuată, persoana III, numărul singular, genul masculin, cazul genitiv, precedat de prepoziţia „asupra”, funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc.

Reclame