@Iulicutz

Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarcă;
Tresărind în cercuri albe
El cutremură o barcă.

Şi eu trec de-a lung de maluri,
Parc-ascult şi parc-aştept
Ea din trestii să răsară
Şi să-mi cadă lin pe piept;

„lacul” – substantiv comun, simplu, genul neutru, numărul singular, cazul Ac., articulat cu articolul hotărât „-l”; funcţia sintactică de complement direct;

„codrilor” – substantiv comun, simplu, genul masculin, numărul plural, cazul G., articulat cu articolul hotărât „-lor”; funcţia sintactică de atribut substantival genitival;

„albastru” – adjectiv propriu-zis, variabil, cu patru forme flexionare, se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul „lacul” (neutru, singular, Ac.), gradul de comparaţie pozitiv; funcţia sintactică de atribut adjectival;

„nuferi” – substantiv comun, simplu, genul masculin, numărul plural, cazul N., nearticulat ; funcţia sintactică de subiect;

„galbeni” – adjectiv propriu-zis, variabil, cu patru forme flexionare, se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul „nuferi” (masculin, plural, N.), gradul de comparaţie pozitiv; funcţia sintactică de atribut adjectival;

« îl » – pronume personal, forma neaccentuată, persoana III, nr. singular, genul masculin, cazul Ac.; funcţia sintactică de complement direct;

„încarcă” – verb predicativ, personal, conjugarea I, diateza activă, modul indicativ, timpul prezent, persoana III, numărul plural; funcţia sintactică de predicat verbal;

„tresărind” – verb predicativ, personal, conjugarea IV, diateza activă, modul gerunziu; funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod;

„(în) cercuri” – substantiv comun, simplu, genul neutru, numărul plural, cazul Ac. (cu prepoziţia simplă „în”), nearticulat ; funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod;

„albe” – adjectiv propriu-zis, variabil, cu patru forme flexionare, se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul „cercuri” (neutru, plural, Ac.), gradul de comparaţie pozitiv; funcţia sintactică de atribut adjectival;

« el » – pronume personal, forma accentuată, persoana III, nr. singular, genul masculin, cazul N.; funcţia sintactică de subiect;

„cutremură” – verb predicativ, personal, conjugarea I, diateza activă, modul indicativ, timpul prezent, persoana III, numărul singular; funcţia sintactică de predicat verbal;

„o barcă” – substantiv comun, simplu, genul feminin, numărul singular, cazul Ac., articulat cu articolul nehotărât „o”; funcţia sintactică de complement direct;

« eu » – pronume personal, forma accentuată, persoana I, nr. singular, cazul N.; funcţia sintactică de subiect;

„trec” – verb predicativ, personal, conjugarea III, diateza activă, modul indicativ, timpul prezent, persoana I, numărul singular; funcţia sintactică de predicat verbal;

„(de-a lung de) maluri” – substantiv comun, simplu, genul neutru, numărul plural, cazul Ac. (cu locuţiunea prepoziţonală „de-a lung de”), nearticulat ; funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc;

„parcă” – adverb de mod, fără funcţie sintactică;

„ascult” – verb predicativ, personal, conjugarea I, diateza activă, modul indicativ, timpul prezent, persoana I, numărul singular; funcţia sintactică de predicat verbal;

„aştept” – verb predicativ, personal, conjugarea I, diateza activă, modul indicativ, timpul prezent, persoana I, numărul singular; funcţia sintactică de predicat verbal;

« ea » – pronume personal, forma accentuată, persoana III, nr. singular, genul feminin, cazul N.; funcţia sintactică de subiect;

„(din) trestii” – substantiv comun, simplu, genul feminin, numărul plural, cazul Ac. (cu prepoziţia simplă „din”), nearticulat ; funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc;

„să răsară” – verb predicativ, personal, conjugarea IV, diateza activă, modul conjunctiv, timpul prezent, persoana III, numărul singular; funcţia sintactică de predicat verbal;

„să cadă” – verb predicativ, personal, conjugarea III, diateza activă, modul conjunctiv, timpul prezent, persoana III, numărul singular; funcţia sintactică de predicat verbal;

„-mi” – pronume personal, forma neaccentuată, persoana I, nr. singular, cazul D.; funcţia sintactică de complement indirect;

“lin” – adverb de mod, gradul de comparaţie pozitiv, funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod;

„(pe) piept” – substantiv comun, simplu, genul neutru, numărul singular, cazul Ac. (cu prepoziţia simplă „pe”), nearticulat ; funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc;

Reclame