Analiză gramaticală

Mestecenii din pădure şi-au îmbrăcat de ieri haina aurie.

„mestecenii” – substantiv comun, simplu, genul masculin, numărul plural, cazul N., articulat cu articolul hotărât „-i”; funcţia sintactică de subiect simplu;

„(din) pădure” – substantiv comun, simplu, genul feminin, numărul singular, cazul Ac. (cu prepoziţia simplă « din »), nearticulat ; funcţia sintactică de atribut substantival prepoziţional;

„-şi” – pronume reflexiv, forma neaccentuată, persoana III, nr. plural, cazul D. posesiv; funcţia sintactică de atribut pronominal în D.

« au îmbrăcat » – verb predicativ, personal, conjugarea I, diateza activă, modul indicativ, timpul perfect compus, persoana III, numărul plural; funcţia sintactică de predicat verbal;

« (de) ieri » – adverb de timp, fără grad de comparaţie ; funcţia sintactică de complement circumstanţial de timp ;

„haina” – substantiv comun, simplu, genul feminin, numărul singular, cazul Ac., articulat cu articolul hotărât „-a”; funcţia sintactică de complement direct;

„aurie” – adjectiv propriu-zis, variabil, cu trei forme flexionare, se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul „haina” (feminin, singular, Ac.), gradul de comparaţie pozitiv; funcţia sintactică de atribut adjectival.

Anunțuri