Voi face doar câteva observaţii succinte.

  1. Actuala programă o copiază pe cea de anul trecut. Sunt unele modificări minore. Astfel:
  • În locul sintagmei „testare naţională” apare „evaluare naţională”.
  • Subtitlul „Precizări” este înlocuit cu „Statutul disciplinei”.
  • Cel de-al doilea subtitlu, „Competenţe generale, competenţe specifice şi conţinuturi asociate”,  este mutat cu câteva rânduri mai sus.

Restul programei este identic cu cel de anul trecut.

2.  Limbajul programei este greoi, aproape imposibil de înţeles de către un elev de clasa a VIII-a. Enunţurile sunt excesiv de lungi, pline de interminabile enumerări.

3.      Iese în evidenţă totala nepăsare faţă de acurateţea unui document oficial. Dacă ai răbdare să străbaţi hăţişul de enunţuri, vei avea surpriza să descoperi două greşeli inadmisibile pentru nişte autori care se pretind probabil cei mai buni profesori de limba română din ţară. Astfel:

a. Anul trecut s-a strecurat în programă o greşeală, preluată întocmai şi anul acesta. În al patrulea paragraf se spune:

De asemenea, sarcinile de lucru vor avea în vedere evaluarea competenţelor de redactare a unor texte argumentative (exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind textul studiat la prima vedere…)

Este evident o contradicţie în termeni. Textul ori e „studiat”, ori e „la prima vedere”. Corect ar fi fost (aşa cum apare mai jos chiar în textul aceleiaşi programe!): exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind un text studiat sau textul la prima vedere.

Stilul „copy and paste” face ravagii prin urmare şi în rândul profesorilor, nu doar al elevilor.

b.  Tot din cauză de „copy and paste” făcut în grabă de un neprofesionist, s-a comis anul acesta o greşeală în plus faţă de anul trecut: s-a copiat pur şi simplu de două ori acelaşi enunţ. În coloana „Conţinuturi asociate” de la competenţa 1.2., al optulea „conţinut” este pur şi simplu repetat. O dată apare fără liniuţă în faţă, a doua oară cu liniuţă în faţă.

În concluzie, avem de-a face cu textul programei de anul trecut (şi el cu problemele pe care le-am semnalat), modificat în grabă ici-colo şi neverificat înainte de tipărire.