Să sărim în luntrea mică,
Îngânaţi de glas de ape,
Şi să scap din mână cârma,
Şi lopeţile să-mi scape…

„să sărim” – verb predicativ, personal, conjugarea IV, diateza activă, modul conjunctiv, timpul prezent, persoana I, numărul plural; funcţia sintactică de predicat verbal;

„(în) luntrea” – substantiv comun, simplu, genul feminin, numărul singular, cazul Ac. (cu prepoziţia simplă „în”), articulat cu articolul hotărât „-a”; funcţia sintactică de complement indirect;

„mică” – adjectiv propriu-zis, variabil, cu trei forme flexionare, se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul „luntrea” (feminin, singular, Ac.), gradul de comparaţie pozitiv; funcţia sintactică de atribut adjectival;

„îngânaţi” – verb predicativ, personal, conjugarea I, diateza activă, modul participiu; funcţia sintactică de atribut adjectival;

„(de) glas” – substantiv comun, simplu, genul neutru, numărul singular, cazul Ac. (cu prepoziţia simplă „de”), nearticulat ; funcţia sintactică de complement de agent;

„(de) ape” – substantiv comun, simplu, genul feminin, numărul plural, cazul Ac. (cu prepoziţia simplă „de”), nearticulat ; funcţia sintactică de atribut substantival prepoziţional;

„să scap” – verb predicativ, personal, conjugarea I, diateza activă, modul conjunctiv, timpul prezent, persoana I, numărul singular; funcţia sintactică de predicat verbal;

„(din) mână” – substantiv comun, simplu, genul feminin, numărul singular, cazul Ac. (cu prepoziţia simplă „din”), nearticulat ; funcţia sintactică de complement indirect;

„cârma” – substantiv comun, simplu, genul feminin, numărul singular, cazul Ac., articulat cu articolul hotărât „-a”; funcţia sintactică de complement direct;

„lopeţile” – substantiv comun, simplu, genul feminin, numărul plural, cazul N., articulat cu articolul hotărât „-le”; funcţia sintactică de subiect simplu;

„să scape” – verb predicativ, personal, conjugarea I, diateza activă, modul conjunctiv, timpul prezent, persoana III, numărul plural; funcţia sintactică de predicat verbal;

„-mi” – pronume personal, forma neaccentuată, persoana III, nr. singular, cazul D. posesiv; funcţia sintactică de atribut pronominal în D.

Reclame