Varianta 7 – o găsiţi aici.

Rezolvarea subiectelor

de la proba de limba română

din cadrul Evaluării Naţionale 2010

Subiectul I

A.

1. luminiş, a lumina, luminiţă

2. În structura  cu-amurg cratima indică faptul că două cuvinte diferite ( prepoziţia cu şi substantivul amurg ) se rostesc împreună ( prepoziţia şi primul sunet din substantiv formează  împreună o silabă). Această rostire împreună are drept consecinţe în plan prozodic păstrarea măsurii de 8 silabe a versului şi păstrarea ritmului trohaic.

În structura  m-aplec cratima indică faptul că două cuvinte diferite ( pronumele reflexiv şi verbul aplec ) se rostesc împreună ( pronumele şi primul sunet din verb formează  împreună o silabă). Această rostire împreună are drept consecinţe dispariţia vocalei ă, obţinerea măsurii şi a ritmului dorite de poet  (10 silabe, amfibrahic ).

3. Poezia  înfăţişează un tablou din natură, în care seara se lasă peste apele tăcute. Sufletul eului liric este încărcat de melancolie şi reverie. Versurile citate creează o imagine sonoră discretă, în care murmurul apei se aude tot mai încet. Efectul auditiv este creat în special de folosirea substantivului murmur, cu o sonoritate sugestivă. Epitetul moale contribuie la senzaţia de stingere treptată a zgomotului făcut de ape.

4. aur pur – metaforă; (suie) stingher – epitet; linia ţărmului ca un tăiş – comparaţie;

5. imagini vizuale :     Seara şi-a tras aur pur / Sub bărci de pescar…

Păsări se duc în lumină…

Linia ţărmului ca un tăiş:/ Sus, ostrov de humă…

imagini auditive:         Murmurul apei tot mai / Moale s-a stins împrejur…

Insulă,  pace deplină…

Cântecul suie stingher / Pe braţe fluide la cer…

B.

Subiectul II

A.

1. Titlul textului este „În vacanţă cu aparatul foto”.

Ca să obţinem poze de peisaj reuşite trebuie să studiem bine spaţiul apropiat şi să hotărâm ce anume poate fi pus în evidenţă.

Două mijloace importante utilizate când fotografiem sunt setarea aparatului şi alegerea momentului din zi. (Mai sunt şi: fixarea punctului de unde vom fotografia şi alegerea elementelor compoziţionale.)

2. o câmpie vastă, o pădure luxuriantă, un munte impunător, o cascadă copleşitoare

3. c

4. căutaţi – verb predicativ; detaliile – substantiv comun.

B.

Reclame