Cls. VII, manualul Humanitas

Ex. 3 / pag. 162

Î: Construiţi patru enunţuri în care prepoziţia deasupra şi locuţiunea prepoziţională în spatele să ceară, pe rând, cazul dativ şi acuzativ.

R: 1. deasupra

Cazul dativ: Deasupra-i plutea un nor de praf.

Cazul acuzativ: Deasupra mea locuieşte un saxofonist.

2. în spatele

Cazul dativ: În spatele-mi se simţea mişcare.

Cazul acuzativ: Întorc capul şi văd în spatele meu un bătrân.

Ex. 4/pag. 162

Î: Corectaţi enunţurile următoare.

S-a ridicat după scaun.

Cântă cu vioara.

Magazinul este deschis de la 8-20.

Pleacă în Bucureşti.

Maşina are 100 kilometri la oră.

Insistă pe aspectele critice.

R:         S-a ridicat de pe scaun.

Cântă la vioară.

Magazinul este deschis de la 8 la 20.

Pleacă la Bucureşti.

Maşina are 100 de kilometri pe oră.

Insistă asupra aspectelor  critice.

Anunțuri