Ex. 3 / pag. 113  (clasa IX, editura ART)

Î: Încadrează acest text într-unul dintre cele două tipuri, ficţional – nonficţional, şi argumentează-ţi opţiunea.

R: Textul „Amintiri din ziua a şaptea – de vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino”, de Tita Chiper este un text nonficţional.

Primul argument ni-l dă chiar autoarea, care îşi încadrează textul în categoria interviului, iar interviul este un text nonficţional.

Al doilea argument se bazează pe definiţiile celor două categorii de texte. Conform manualului de limba română „diferenţa dintre cele două tipuri de texte este următoarea: în timp ce textul ficţional nu trimite la un referent care să aibă corespondent în realitate, ci la unul imaginar, textul nonficţional treansmite ceva despre un referent care aparţine realităţii.” În interviu, dna Zoe Cantacuzino vorbeşte despre întâmplări reale din viaţa dumisale, prin urmare referentul aparţine realităţii.

În concluzie, fiind un interviu declarat şi referentul său aparţinând realităţii, textul dat este un text nonficţional.

Reclame