Fişa de lectură cuprinde:
– informaţii despre autor ( date biografice şi bibliografice );
– informaţii despre textul citit ( prima apariţie; volumul din care face parte; anul şi locul apariţiei, colecţia, editura; eventuale opinii critice despre text);
– pentru o operă lirică:

  • ce se comunică: tema textului ( idei sau sentimente puse în evidenţă );
  • cine şi cui comunică ( indicii eului liric în text, cui i se adresează acesta);
  • cum se comunică ( felul în care sunt exprimate ideile şi sentimentele, tonul general, figuri de stil, versificaţie etc.);
  • semnificaţia generală a textului şi părerea voastră despre mesajul său.
Reclame