Este uimitor că, deşi programa a apărut de mult,  lumea încă se întreabă ce se dă la teză!

Să lămurim lucrurile. Pe scurt, se poate da tot ce este în programă scris cu litere îngroşate.  Adică:

 • alegoria;
 • inversiunea;
 • trăsături ale textului dramatic;
 • valori stilistice ale nivelului morfosintactic;
 • identificarea rolului părţilor de propoziţie şi a propoziţiilor într-un text dat;
 • identificarea şi utilizarea unor elemente de sintaxă a propoziţiei şi a frazei ( probleme de acord; funcţii sintactice; tipuri de propoziţii – regente şi subordoantele indicate de programă; cuvinte şi construcţii incidente; relaţii sintactice; topică şi punctuaţie; valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat );
 • valori morale în texte studiate ( roman, comdie ) sau la prima vedere;
 • redactarea unor texte reflexive şi imaginative privind un eveniment social sau cultural;
 • redactarea unei invitaţii;
 • motivaţia apartenenţei unui text (studiat sau la prima vedere) la un gen literar: epic ( romanul ) sau dramatic ( comedia );
 • comentarea sumară a unor secvenţe din operele studiate ( roman, comedie ).

E adevărat că nu se exclud conţinuturile nemarcate cu litere îngroşate . S-ar putea da şi din acestea, dar e mai puţin probabil.

Prin urmare, cel mai probabil, textul de la subiectul I va fi un text în proză. Cele 5 cerinţe de la subpunctul A vor evalua cunoştinţe de morfonsintaxă: părţi de vorbire, părţi de propoziţie, frază.

Cele 3 cerinţe de la subpunctul B vor verifica:

 • înţelegerea textului;
 • identificarea  unor elemente morale în text şi exprimarea motivată de către elev a atitudinii sale faţă de acestea.

La subpunctul C se va cere:

 • redactarea unui text reflexiv sau imaginativ; de exemplu, o compunere în care elevul trebuie să-şi exprime propriile gânduri şi sentimente legate de un eveniment social sau cultural;
 • redactarea un text funcţional: o invitaţie.

Subiectul al II-lea presupune:

 1. redactarea unei compuneri despre texte literare studiate ( roman, comedie )  sau la prima vedere:
 • rezumat;
 • caracterizare de personaj;
 • motivarea apartenenţei textului la un gen literar: epic sau dramatic;

2. comentarea sumară a unor secvenţe din operele studiate ( romanul, comedia ) sau a unor texte la prima vedere. Elevii se vor referi la structura textului, la procedeele de expresivitate artistică şi la semnificaţiile textului.

Reclame